fbpx

נטול קפאין

מחוז - הוילה
זנים - קסטיו, קאטורה

בקולומביה המחקר והניסויים בסוגי עיבוד שונים ומיוחדים מתקדם מאד.
על הקפה נטול הקפאין הם לא פסחו -
שיטת קנה הסוכר היא תהליך עיבוד חדש שפותח בקולומביה וכן מבוצע בשטחה.
הסרת הקפאין נגרמת כתוצר לוואי בתהליך המשלב מי מעיינות ואתיל אצטט (מסס ממקור טבעי - קנה סוכר מותסס).
תחילה מאדים את הפולים בכדי לפתוח את השכבה חיצונית שלהם. הם נשטפים באתיל-אצטט שוב ושוב בכדי להסיר את הקפאין. לאחר מכן הם מיובשים לרמת לחות של 10-12%.
התוצאה היא קפה עם מתיקות גבוהה שטעמו דומה לקפה עם קפאין.
  • פולים / דרגת טחינה: